سعید جلیلی: انجام سهمیه انرژی/ توزیع سبد غذایی با حداقل 2500 کالری در روز

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای سعید جلیلی

1400/03/18
|
12:32
3
44 کاربر
20%
20%
20%
11%
27%

- توجه به جمهور مردم در اقتصاد
- ارائه طرح وان درخصوص انرژی
- توزیع سبد غذایی با حداقل 2500 کالری در روز
- همه دستگاه‌ها مامور ایجاد اشتغال
- فعال کردن بخش معدن که برای جهش کشور

دسترسی سریع