سعید جلیلی: انجام سهمیه انرژی/ توزیع سبد غذایی با حداقل 2500 كالری در روز

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای سعید جلیلی

1400/03/18
|
12:32
2
51 کاربر
21%
21%
23%
9%
23%

- توجه به جمهور مردم در اقتصاد
- ارائه طرح وان درخصوص انرژی
- توزیع سبد غذایی با حداقل 2500 كالری در روز
- همه دستگاه‌ها مامور ایجاد اشتغال
- فعال كردن بخش معدن كه برای جهش كشور

دسترسی سریع