آغاز اجرای طرح كاشت یك میلیارد درخت

اجرای طرح مردمی كاشت یك میلیارد درخت از امروز 11 آذرماه در سراسر كشور با كاشت 250 میلیون نهال در سال اول این طرح 4 ساله آغاز می‌شود.

1402/09/11
|
08:33
|

عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور می‌گوید: بیش از 248 میلیون نهال در 202 نهالستان تولید شده و از روز شنبه 11 آذرماه در اختیار مردم قرار داده می‌شود.
بسیاری از علاقه‌مندان به محیط زیست و روستائیان نیز در كمك به اجرای این طرح در تولید نهال نقش آفرینی كرده اند.
لرستانی یكی از بانوان نهال كار می‌گوید علاقه شخصی اش باعث شد حدود 300 هزار نهال با هزینه‌های شخصی خود تولید كند و اگر مسئولان حمایت كنند سالانه می‌تواند یك میلیون نهال كه با شرایط محیطی استان لرستان سازگار باشد تولید نماید.
البته اجرای طرح كاشت یك میلیارد درخت بدون اجرای طرح آبخیزداری وتقویت سفره‌های زیرزمینی و تامین آب سبز مشكل است بنابر این طرح‌های آبخیزداری مكمل اجرای این طرح است.
وحید معاون امورآبخیزداری سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری می‌گوید حدود 20 میلیون هكتار عرصه مورد مطالعه آبخیزداری داریم و اگر بتوانیم ظرف 3 سال مطالعاتی كه داریم و هنوز اجرا نشده را اجرایی كنیم جهش چند ده برابری اتفاق خواهد افتاد و به این منظور بر اساس تفاهمنامه‌های منعقد شده در سطح استان وملی , 20 میلیون هكتاری كه عقب ماندگی ازبرنامه داریم ظرف 3 سال اجرایی خواهد شد.
جلوگیری از گسترش بیابان و تخریب مراتع با كشت گیاهان سازگار به كم آبی و خشكی اولویت دیگر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشوراست.
هاشمی كارشناس امور جنگل كاری منابطع طبیعی استان اصفهان می‌گوید با توجه به اینكه بیش از 3 میلیون عرصه بیابانی داریم همگام با استان‌های بیابانی دیگر مثل خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان، یزد وكرمان گونه‌های بیابانی را تولید می‌كنیم كه مقاوم به خشكی باشند.
زارع رئیس اداره بیابان منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد نیز می‌گوید با همكاری بخش‌های خصوصی معادن و دامداران چیزی حدود 400 هزار نهال در مناطق مرتعی و حدود 81 هزار نهال در بخش جنگل وبیابان كاشته می‌شود.
جلوگیری از گسترش بیابان و تخریب مراتع با كاشت گیاهان سازگار با كم آبی و خشكی یكی دیگر از اهداف این طرح است.
عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور می‌گوید سرعت بیابانزایی از نظر سطح در كشور 3 برابر سرعت مقاابله با پدیده بیابانزایی است كه همكاران ما در دفتر بیابان، طرح جهادی كنترل كانون‌های بحرانی فرسایش بادی را هم آماده كرده اند و حدودا 2 میلیون هكتار در بیابان‌های خود در سنوات گذشته جنگل كاری‌های بیابانی انجام شد.
طرح كاشت یك میلیارد درخت در كشور طی 4 سال هرچند مردمی است، اما تامین بودجه مورد نیاز وفرهنگ سازی در باره كاشت درخت مهمترین اولویت دولت در اجرای این طرح است.
آماده شدن مقدمات اجرای طرح كاشت یك میلیارد درخت در سال اول
آغاز كاشت 4 میلیون نهال حرا در استان‌های ساحلی جنوبی

دسترسی سریع