افزایش 5.9 برابری حداقل حقوق كارمندان در دولت تدبیر و امید

بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق كاركنان دولت در سال 1392 برابر 475 هزار تومان بود كه با 5.9 برابر رشد در سال 1398 به دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

1399/06/05
|
09:14
|


افزایش 5.9 برابری حداقل حقوق كارمندان در دولت تدبیر و امید
بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق كاركنان دولت در سال 1392 برابر 475 هزار تومان بود كه با 5.9 برابر رشد در سال 1398 به دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

در شرایطی كه برخی از فعالان اقتصادی، خیالشان راحت است كه با رشد نرخ ارز و تورم، ارزش دارایی و سرمایه شان حداقل كم نمی شود، چشم پنج میلیون كارمند و بازنشسته و 14 میلیون كارگر، به افزایش حقوق و دستمزدهاست.

روزهای پایانی سال همواره چشم پنج میلیون كارمند و بازنشسته و 14 میلیون كارگر به افزایش حقوق و دستمزدهاست.

نرخ تورم یكی از شاخص‌های تاثیرگذار در زندگی حقوق‌بگیران دولت (كارمندان و بازنشستگان) است و افت و خیز تورم مولفه‌ای مهم و تاثیرگذار در زندگی این قشر از جامعه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1393 درصد افزایش ضریب حقوق كارمندان و بازنشستگان همواره بیش از نرخ تورم بوده است.

متوسط حقوق كارمندان دولت در سال 1392 برابر یك میلیون و 470 هزار تومان و حداقل حقوق 475 هزار تومان بوده است. در حالی‌كه دولت با وجود همه مشكلات پیش روی جامعه و محدودیت منابع هزینه‌های جاری، تلاش كرده است بین حقوق و تورم تناسب برقرار كند. مطابق آمار متوسط حقوق كاركنان دولت از 470 هزار تومان در سال 1392 با 4.1 برابر رشد به مبلغ 6 میلیون و 100 هزار تومان در سال جاری رسیده است.

براساس این گزارش حداقل حقوق كاركنان دولت نیز در این سال‌ها رشد 5.9 برابری داشته است و از مبلغ 475 هزار تومان به 2 میلیون و 800 هزار تومان در سال 1399 رسیده است.

فرهنگیان به عنوان یكی دیگر از حقوق بگیران دولتی هستند كه متوسط حقوق آنها در سال 1392 تاكنون 4.8 برابر بیشتر شده است. در سال 1392 متوسط حقوق فرهنگیان برابر با یك میلیون و 250 هزار تومان بوده است كه در طول این سال‌ها 4.8 برابر رشده داشته و امسال به 6 میلیون تومان رسیده است.

دولت تدبیر و امید همواره عزمی راسخ برای حمایت از اقشار كم درآمد و آسیب پذیر جامعه داشته است و تلاش كرده بر تكلیف قانونی كه در برنامه ششم توسعه تعیین كرده، عمل كند و براین اساس از ابتدای فعالیت خود تا كنون شاهد رشد 5.9 برابری متوسط مستمری خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بوده‌ایم.

براساس این گزارش متوسط مستمری پرداختی به خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در سال 1392 برابر 71 هزار تومان بوده است كه این رقم در حال حاضر به 417 هزار تومان رسیده كه نشان دهنده رشد 5.9 برابری است.

دسترسی سریع