ورود سازمان بازرسی به انتصاب جنجالی علی‌ عسگری

سازمان بازرسی در نامه ایخواسته ظرف 3 روز به ایرادات قانونی انتصاب ‎علی عسگری در ‎هولدینگ خلیج فارس پاسخ داده شود.

1400/10/27
|
15:08
|سازمان بازرسی در نامه ای به تاریخ 21 دی ماه خطاب به ‎اوجی وزیر نفت، از او خواسته ظرف 3 روز به ایرادات قانونی انتصاب ‎علی عسگری در ‎هولدینگ خلیج فارس پاسخ دهد.

دسترسی سریع