منوچهر والی زاده طهرانی

حوزه تخصصی: گویندگی

زمان شروع به کار در رادیو پیام از سال 1375می باشد.

-در سالهای خیلی دور همکاری با پرویز بهادر در برنامه ی کارگران داشتند.
-در سال 72-73 همکاری با آقای سعید توکل و احمد شیشه گران به کارگردانی منوچهر نوذری دربرنامه صبح جمعه با شما و تقریبا همان سالها همکاری با رادیو پیام را آغاز کردند.

دسترسی سریع