علیرضا غفاری

حوزه تخصصی: گویندگی

علیرضا غفاری متولد 1334 در تهران و فارغ التحصیل رشته کارگردانی در مقطع کارشناسی ارشد است.

علیرضا غفاری متولد 1334 در تهران و فارغ التحصیل رشته کارگردانی در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر است.

دسترسی سریع