پیمان طالبی

حوزه تخصصی: گویندگی

پیمان طالبی متولد 24 خرداد 1366 در تهران، مجری است

فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی عمران از دانشگاه همدان می باشد كه فعالیت اش با گزارشگری در تلویزیون استانی شروع، سپس به وارد رادیو رسید.
فعالیت خود را از سال 1385 وقتی 19 ساله و دانشجو بود از شبكه استانی همدان شروع كرد سپس بعد از فارغ التحصیل در سال 89 وارد رادیو جوان شد.
و در حال حاضر یكشنبه ها در بخش عصرگاهی رادیو پیام به گویندگی مشغول است.

دسترسی سریع